سفر سافاری آفرود 27 دی ماه 92

سفر سافاری آفرود 27 دی ماه 92 با حضور چند تن از تور لیدرهای سازمان جهانگردی و میراث فرهنگی کرمان طی بیش از 30 کیلومتر مسیر آفرود و ماجراجویی در عمق کویر آقایان آرمان و هادی شاکری , امیر مقدم , محمدرضا جعفر زاده